Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

S-klasserne

Specialklasser

Specialklasserne på Skanderup-Hjarup Forbundsskole er et undervisningstilbud til elever fra Kolding Kommune med generelle indlæringsvanskeligheder. Vi har plads til 48 elever, som dækker 0.-6. klassetrin. Eleverne visiteres via PPR.

Eleverne har behov for at være i en mindre overskuelig gruppe, hvor hverdagen er struktureret og præget af genkendelighed. Samtidig er specialklassernes elever en naturlig del af skolens liv. De deltager på lige fod med skolens øvrige elever i frikvarterer, morgensang, emneuger, fagdage, Skole- og Adventsfest m.m. Vi ser det som en stor styrke og en unik mulighed, at vi kan inkludere eleverne der, hvor det giver mening, og ekskludere der hvor det giver mening.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte barn, og aktiviteterne tilrettelægges så de bedst muligt understøtter elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. Dagenes struktur er genkendelig, og der veksles mellem mange typer af aktiviteter, både fysiske og boglige.

Vi lægger vægt på at arbejdet med den enkelte elev foregår i et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Der afholdes 2 årlige skole-hjemsamtaler, og der er løbende kontakt mellem klasselæreren og forældre, enten via AULA eller personlige samtaler. Det er altid muligt at få en samtale.

Specialklassernes lærere og pædagoger har løbende samarbejde med skolens PPR-psykolog omkring elevernes læring og udvikling. Ligesom skolens ledelse er inddraget i samarbejdet omkring den enkelte specialklasse. Det vurderes løbende, om den enkelte elev er velplaceret.